สถานะ :
   
 กำหนดการลงทะเบียน เปิดวันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 น.
  ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 23.59 น.
   

สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 
 
 หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อที่
          นายสายัณห์ อินทมาตย์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 421 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
          นายธัญวัตร ขอดคำ : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ