สถานะ :
   
 กำหนดการลงทะเบียน เปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น.
  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 23.59 น.
   

สถิติลงทะเบียนกิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 
 
 หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อที่
          นายสายัณห์ อินทมาตย์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 421 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร