หน้าหลัก

 
งานนิทรรศการผลงานชุมนุมนักเรียน วันที่ 18 ก.พ. 2559
ขอเชิญชวนครูและนักเรียนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมสอยดาว ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สนใจชื้อบัตรได้ที่ห้อง EP หรือนักเรียนในโครงการ EP ทุกคุนครับ ราคาบัตรละ 10 บาท !! รางวัล อาทิ เช่น จักรยาน กีต้า อื่นๆ อีกมากมาย