ปีการศึกษา 2557

ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 -14 มีนาคม 2558
 
    
 

ปัจฉิมนิเทศ EP ม.3/12 รุ่นที่ 9 วันที่ 3 มีนาคม 2558 
 
    
 

กิจกรรม วันวาเลนไทน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
 
    
 

วัดและประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน EP วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
โดย สถานบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า สหรัฐอเมริกา A.U.A. จังหวัดอุดรธานี
 
    
 

Happy Day Happy Dip กิจกรรมสอยดาวของชุมนุมโครงการ English Program งานนิทรรศการผลงานชุมนุมนักเรียน วันที่ 23 มกราคม 2558
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 มกราคม 2558
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 มกราคม 2558
 
    
 

กีฬาภายในโรงเรียน "ปทุมเทพฯ เกมส์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558
 
    
 

กิจกรรมงานคริสต์มาส และงานปีใหม่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 
    
 

The 7th Northeastern EP/MEP Open House 2014 "AMAZING E-SAN" July 17 - 19, 2014 Satreesiriket School, SiSaKet
งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2557 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีมอบวันที่ 19 ธันวาคม 2557
 
    
 

มอบเกียรติบัตร CENTER ONE EDUCATION,TOP TEST CENTER และเสริมปัญญา วันที่ 18 ธันวาคม 2557
 
    
 

English Program Camp 2014
ค่ายเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (ในประเทศ) ณ สวนนงนุช รีสอร์ทนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2557
 
    
 

Shelton College International The Preferred Gateway to Universities of Choice 6 Months
Exchange Program in Singapore Starts Now www.shelton.edu.sg
 
    
 

คณะครูและนักเรียน English Program ต้อนรับ Kristie Kenny เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
    
 

ค่ายเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (ต่างประเทศ) ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ วันที่ 21 -28 กันยายน 2557
 
    
 

โครงการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
 
    
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557
 
    
 

The 7th Northeastern EP/MEP Open House 2014 "AMAZING E-SAN" July 17 - 19, 2014 Satreesiriket School, SiSaKet
งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2557 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 
    
 

World Citizen Project 2014 “Developing Skills through English and Technology Activities”
For English & Mini English Program School in Northeastern Region on 26th – 27th June, 2014
At M.J. The Majestie Hotel, Sakon Nakhon
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาชมอาเซียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเอ็เจ มาเจสสติก อ.เมือง จ. สกลนคร
โดย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมฝีมือ "Decoupage" กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย Young Guide
กิจกรรมการฝึกอบรมการสร้างผลงานด้าน ICT
 
    
 

การประเมินมาตรฐานการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
 
    
 

วันไหว้ครู วันที่ 12 มิถุนายน 2557
 
    
 

ปรับสภาพพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 /13 ณ ห้อง 613 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557