ปีการศึกษา 2558

BํYENIOR PARTY 2016
EP #10 BYENIOR PARTY 2016 งานปัจฉิมนิเทศ EP รุ่นที่ 10 วันที่ 15 มีนาคม 2559
 
    
 

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองของนักเรียน ม.1 เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนในโครงการ English Program และ International Program ปีการศึกษา 2559
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
    
 

สอบวัดและประเมินผลมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียน EP และ IP โดย CASEC Thailann (ทดสอบออนไลน์)
ระบบประเมินผลการสื่อสารภาษาโดยคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่นี่ !!
 
    
 

มอบรางวัลพิเศษหน้าเสาธง กิจกรรมสอยดาวของชุมนุมโครงการ English Program
งานนิทรรศการผลงานชุมนุมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
มอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 
    
 

Happy Day Happy Dip กิจกรรมสอยดาวของชุมนุมโครงการ English Program
งานนิทรรศการผลงานชุมนุมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2559
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบความสุขให้ลูกหลานชาวปทุมเทพวิทยาคาร ครับผม 
 
    
 

คืนแห่งเกียรติยศ 49 ปี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดคอนเสิร์ตพบกับ แคท แคทรียา มอส ปฏิภาณ เต๋า สมชาย
และวงค็อกเทล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 
    
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ EP ที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
    
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 มกราคม 2559
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.2/13 ม.3/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2559
 
    
 

กิจกรรมงานปีใหม่โรงเรียน วันที่ 30 ธันวาคม 2558
 
    
 

EP Camp 2015 20-22 December 2015 @ Chulalongkorn University - Siam Park City, Bangkok
ค่ายเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (ในประเทศ)  EP Camp ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2558  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สวนสยาม กรุงเทพมหนคร
 
    
 

กีฬาสีภายในโรงเรียน "ปทุมเทพฯฯ เกมส์"  วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558
 
    
 

The 8th Northeastern EP/MEP Open House 2015 งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2558 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีมอบเกียรติบัตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
 
    
 

ค่ายเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน (ต่างประเทศ) Nara-Kyoto-Osaka ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2558
 
    
 

วันที่ 19 สิงหาคม 2558
 
    
 

The 8th Northeastern EP/MEP Open House 2015 งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2558 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
    
 

โครงการค่ายคุณธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2558
 
    
 

วันไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.2/13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.3/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
 
    
 

ปรับสภาพพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 /13 ณ ห้อง 613,628 วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2558