ปีการศึกษา 2559

 

 

 

English Program Parent Meeting M.2/13 (Green House) On Sunday 22 January 2017 At Pathumthep Wittayakarn Hall
and EP classroom 628 at 13.00 pm - 16.30 pm.
    
 

welcome the Deputy of the Ministry of Education who is coming to visit our school on Monday January 30th,2017
at 12.30 - 15.30 in the school hall. All IP and EP students attending welcoming ceremony.

    
 
----------------------
 
English Program Parent Meeting M.2/13 (Green House) On Sunday 22 January 2017 At Pathumthep Wittayakarn Hall
and EP classroom 628 at 13.00 pm - 16.30 pm.
    
 

English Program Parent Meeting M.3/13 (Yellow House) On Sunday 22 January 2017 At Pathumthep Wittayakarn Hall
and EP classroom 612 at 8.30 am - 12.00 am.
    
 

English Program Parent Meeting M.1/13 (Blue House) On Saturday 21st January 2017 At Pathumthep Wittayakarn Hall
and EP classroom 621 at 13.00 pm – 16.30 pm.
    
 

Happy New Year 2017

    
 

Certificate Awarding Ceremony The 9th Northeastern EP/MEP Open House 2016 August 4-6,2016 at Mukdahan School, Mukdahan, Thailand.
 
    
 

All BFITS staff introduced themselves to all students on Friday 4 November, 2016
 
    
 

English Program and International Program Parents Meeting On Saturday 27th August, 2016 At Pathumthep Witthayakarn school
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ English Program บ้านชัยพฤกษ์ (Yellow House) ชั้น ม.3/13 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ปีการศึกษา
2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ บ้านเขียวเสวย (Green House) ชั้น ม.2/13 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และห้อง 612, 628
 
    
 

The 8th Northeastern EP/MEP Open House 2016 งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2559 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
    
 

โครงการค่ายคุณธรรม ของนักเรียนในโครงการ English Program และ International Program วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
    
 

วันไหว้ครู วันที่ 16 มิถุนายน 2559
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ EP ม.1/13 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง 613 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
 
    
 

ปวันที่ 17 พ.ค. 2559 เวลา13.30 - 15.00 น. ห้องประชุมวรนุช คณะนักเรียนและครูในโครงการ EP และ IP
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและการศึกษาของสถานฑูตสหรัฐฯ (Mr. Andrew Armstrong) 
และคณะที่มาบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหรัฐฯ
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถาม พร้อมแจกรางวัลให้กับนักเรียนโดยทั่วหน้า
 
    
 

ปรับสภาพพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการ English Program และ International Program ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 613 อาคาร 6