โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริไชย เร่งศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 นักเรียนในโครงการ SMEP สังกัดบ้านพยับหมอก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้คาเด็ทชาย รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ จังหวัดบุรีรัมย์