โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ