กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25558

 

คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอพรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียนบ้านเขียวเสวย บ้านพยับหมอก บ้านชัยพฤกษ์ บ้านอินทนิล และบ้านพลอยแดง

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558