กิจกรรม

OPEN HOUSE

เปิดบ้าน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เชิญนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาสมัครเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม ผช.ผอ.สุรพจน์ สมบูรณ์สิน 085-004 5504

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม OPEN HOUSE