กิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายคม ราชคํา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร