กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.การแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
2.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
3.นิทรรศการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์
4.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6.การแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ชุด Recycle 2019
 

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562 "กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร" โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครื่อข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการรักษ์ภาษาไทย" เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด "โครงการเอกลักษณ์อักษราภาษาไทย"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรักษ์ภาษาไทย" เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรม โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลอง) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้