กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562 "กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร" โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครื่อข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร