กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.การแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
2.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
3.นิทรรศการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์
4.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6.การแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ชุด Recycle 2019