กิจกรรม

โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4