คําสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําห้อง ปีการศึกษา 2560

คําสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
เรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําห้อง ปีการศึกษา 2560 

 

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน

 

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป (World-class Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภททั่วไป (World-class Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงเรียน