การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ปทุมเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

โครงการเพชรรพี

ภาพกิจกรรมโครงการเพชรรพี

วันพุธที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 9

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 9

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 9

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม