รับสมัครนักเรียน

รายชื่อการมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Gifted Program และหลักสูตร World-class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อการมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Gifted Program และหลักสูตร World-class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

รายชื่อการมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Gifted Program และหลักสูตร World-class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน รายชื่อการมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Gifted Program และหลักสูตร World-class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4