ประกาศโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1073
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เขียนโดย Super User 774
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเปิดและปิดสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1380
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 เขียนโดย Super User 1523
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องสอบราคาจ้างงานบริการติดตั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเคมี (๗๒.๑๔.๑๖.๐๕) เขียนโดย Super User 760
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เขียนโดย Super User 885
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ผลการทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User 1931
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1593
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อประกอบอาชีพทางการแพทย์ เขียนโดย Super User 744
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การสอบความถนัดทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User 1123

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน