รับสมัครบุคลากร

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาเยอรมันและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาเยอรมันและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ