ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สูจิบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  ดาวน์โหลด

 กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561