ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ด้วยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได้รับแจ้งจากสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่ง G-PAX 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจึงขอความร่วมมือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 จากเว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx และตรวจสอบ G-PAX 5 ภาคเรียน จากลิงค์ http://gg.gg/cak19 หากมีข้อมูลผิดพลาดให้นักเรียนแจ้งงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561