ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) "ค้นหาตัวตนที่ใช่พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ" ในช่วงปิดภาคเรียน 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 หมายถึง นักเรียนที่จะเลื่อนชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในปีการการศึกษา 2562 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง นักเรียนที่จะเลื่อนชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

 ลิงค์กรอกข้อมูลสำหรับผู้สนใจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXxO4dItuhz9BiUSb5XrPEZsFjqE9ivanxvMG6v7_aT3rsw/viewform

 ดาวน์โหลดแบบบันทึกการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) สำหรับนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1k3Mx9w3BpCritkfXUb_DdoGR8wC067EK/view?usp=sharing

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)