ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1.การลงทะเบียนเรียนวิชาทั่วไป นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.schoolptk.ac.th/register
2.การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://125.26.178.117:99/regis/
เปิดระบบ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ

1.การลงทะเบียนวิชาทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ระบบกำหนดขึ้นเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลนักเรียน
2.การลงทะเบียนวิชาทั่วไป ในขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน ให้นักเรียนใส่เลขประจำตัวประชาชน คลิกยืนยันการลงทะเบียนเรียน จากนั้นกดปุ่ม refresh 1 ครั้งจะขึ้นข้อความว่า ลงทะเบียนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเป็นขั้นตอนต่อไป
3.เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนแจ้งมาทาง inbox ของระบบบริการนักเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์
4. Username Password ในการลงทะเบียนเรียนติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ในวันและเวลาราชการ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562