ผังการเข้าแถวตามการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผังการเข้าแถวตามการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นโนบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ    ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม: นโนบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

ผังการเข้าแถวประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ผังการเข้าแถวประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

อ่านเพิ่มเติม: ผังการเข้าแถวประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร