สถานะ :
   
 กำหนดการลงทะเบียน เปิดวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น.
  ถึงวันที่ 03 ธันวาคม 2564  เวลา 23.59 น.
   
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก :
รหัสผ่าน :
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ :
 

สถิติลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

 
 
 ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน [Online] ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
หากพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ : ระบบบริการนักเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร