วีดีทัศน์

 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ตั้งสัจจะปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี
 
วีดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียน

 
 

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวประกาศโรงเรียน
  2. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. รับสมัครบุคลากร
  5. รับสมัครนักเรียน
next
prev

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล
ในการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

 

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันวงดนตรีสตริง ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่กลุ่มสาระศิลปะ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริง
ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ระดับเขตจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ซึ่งได้รับผลการแข่งขันดังนี้ รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่วง น้องใหม่
มีสมาชิกดังนี้ 1.นายธีรธรรม เบ้าธรรม 2.นายศุภชัย ไชยนา 3.นายอนาวิล แก้วดอนรี 4.นางสาวปัทมพร บุญญาพัฒาพงศ์ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่วง ฟรีไซส์
มีสมาชิกดังนี้ 1.นางสาวฐิติชล ธนะวงศ์ 2.นางสาวจิภาดิ อุบลรัตนประทีป 3.นายพีระพงศ์ วิริยะ 4.นายจุลจักร จิตติรัตน์ 5.นายดุริยะ เทียงมา 6.นายคณาธิป ประวิเศษ
7.นายกิตติศักดิ์ นางาม คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ 2.นายอภิชาต ฐานะ

 

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตร การแข่งขันวงดนตรีสตริง ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย" เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการ
"เอกลักษณ์อักษราภาษาไทย"

 

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย"

มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและมัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร
และมัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ ในพิธีเปิด "กิจกรรมการเยือนจังหวัดหนองคาย" ของคณะเอกอัครราชฑูต และผู้แทนกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์
(ASEAN Women's Circle of Vientiane - AWCV)

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและมัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ผลงานและรางวัล