วีดีทัศน์

 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ตั้งสัจจะปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี
 
วีดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียน

 
 

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวประกาศโรงเรียน
  2. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. รับสมัครบุคลากร
  5. รับสมัครนักเรียน
next
prev

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวด "โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก"

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครู
ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวด "โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

  

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ผลงานและรางวัล รางวัลระดับเหรียญทองการประกวด "โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก"