โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและมัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร
และมัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ ในพิธีเปิด "กิจกรรมการเยือนจังหวัดหนองคาย" ของคณะเอกอัครราชฑูต และผู้แทนกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์
(ASEAN Women's Circle of Vientiane - AWCV)