โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย" เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการ
"เอกลักษณ์อักษราภาษาไทย"