วีดีทัศน์

 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ตั้งสัจจะปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี
 
วีดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียน

 
 

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวประกาศโรงเรียน
  2. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. รับสมัครบุคลากร
  5. รับสมัครนักเรียน
next
prev

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันวงดนตรีสตริง ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่กลุ่มสาระศิลปะ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริง
ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ระดับเขตจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ซึ่งได้รับผลการแข่งขันดังนี้ รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่วง น้องใหม่
มีสมาชิกดังนี้ 1.นายธีรธรรม เบ้าธรรม 2.นายศุภชัย ไชยนา 3.นายอนาวิล แก้วดอนรี 4.นางสาวปัทมพร บุญญาพัฒาพงศ์ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่วง ฟรีไซส์
มีสมาชิกดังนี้ 1.นางสาวฐิติชล ธนะวงศ์ 2.นางสาวจิภาดิ อุบลรัตนประทีป 3.นายพีระพงศ์ วิริยะ 4.นายจุลจักร จิตติรัตน์ 5.นายดุริยะ เทียงมา 6.นายคณาธิป ประวิเศษ
7.นายกิตติศักดิ์ นางาม คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ 2.นายอภิชาต ฐานะ

 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ผลงานและรางวัล มอบเกียรติบัตร การแข่งขันวงดนตรีสตริง ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019