กิจกรรม

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายคม ราชคํา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ได้เข้าร่วม "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย