ประชาสัมพันธ์

กำหนดการติว PAT 2

กำหนดการติว PAT 2
1. วันจันทร์ วิชาชีววิทยา เวลา 12:20 – 12:50 น. ห้องเรียน ห้อง 413 สอนโดย ครูกฤษฎา โสมดำ
2. วันอังคาร วิชาฟิสิกส์ เวลา 12:20 – 12:50 น. ห้องเรียน ห้อง 413 สอนโดย ครูเขมจิรา ประทุมชาติ และครูชีวิน พูลสวัสดิ์
3. วันพุธ วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศและธรณีวิทยา เวลา 12:20 – 12:50 น. ห้องเรียน ห้อง 413 สอนโดย ครูจักรี แก้วน้ำคำ
4. วันพฤหัสบดี วิชาชีววิทยา เวลา 12:20 – 12:50 น. ห้องเรียน ห้อง 412 สอนโดย ครูกฤษฎา โสมดำ
5. วันศุกร์ วิชาเคมี เวลา 12:20 – 12:50 น. ห้องเรียน ห้อง 413 สอนโดย ครูนงเยาว์ ธนาฤกษ์มงคล และครูจตุพร นามบุปผา

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ กำหนดการติว PAT 2