รับสมัครนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ผู้เข้าสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัว ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.schoolptk.com/freshy

วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ