ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนแยกเลขคู่คี่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด