ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์

ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์

ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดต 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลด

ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์ version Auto-ql รับปรุงโปรแกรมใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เปิดให้ทำคะแนนใน gpaKPA2 ได้เลย ไม่ต้องไปทำใน standard
2. สามารถคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์ฯ โดยคำนวณจากผลการเรียนของนักเรียน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์