ระบบบริการนักเรียน

คะแนนความประพฤติ

ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ ที่เว็บไซต์ http://119.59.112.138/megaber/student/login.php

การล็อคอินเข้าสู่ระบบตรวจสอบคะแนนความประพฤติ

     Username : เลขประจำตัวนักเรียน

     Password : เลขประจำตัวประชาชน