กำหนดการแข่งขันและสนามแข่งขัน
กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติเกมส์” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558
11 – 15 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย