สายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติเกมส์” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย