กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ Gifted in Eastern Languages Program ภาษาตะวันออก

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ Gifted in Eastern Languages Program ภาษาตะวันออก นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ได้เรียนรู้ ประกอบด้วยญี่ปุ่น เกาหลี จีน และเวียดนาม