กิจกรรม IP Open House 2021

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม The IP...Showcase ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ
ของนักเรียนในโครงการ IP ( International Program )โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเป็นการผ่อนคลาย
จากการเรียนการสอนในห้องเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง
 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม IP Open House 2021

กิจกรรมค่ายเด็กวิทย์ดูดาว

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ค่ายเด็กวิทย์ดูดาว"
ณ หอประชุมวรนุช และบริเวณสนามกีฬา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายเด็กวิทย์ดูดาว

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ Gifted in Eastern Languages Program ภาษาตะวันออก

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ Gifted in Eastern Languages Program ภาษาตะวันออก นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ได้เรียนรู้ ประกอบด้วยญี่ปุ่น เกาหลี จีน และเวียดนาม 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ Gifted in Eastern...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra

โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างกระบวนการวิจัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัช บรรเลงรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างกระบวนการวิจัย
(Project Base Learning:Talented Program) ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างกระบวนการวิจัย

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้