กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562 "กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร" โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครื่อข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562