ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/ptk-reenroll

คู่มือการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำ (กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา จบไม่พร้อมรุ่น)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ