รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่