ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เกิดจากการรวมโรงเรียน ๒ โรง คือโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร”
และโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์”
พ.ศ. ๒๔๕๗ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดสอนระดับประถมปีที่ ๑ อาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีสุมังคล์ เป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายน้อย บุญชัยศรี เป็นครูใหญ่
และนายสำราญ ภักดีนวลเป็นครูน้อยพ.ศ. ๒๔๕๘ ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) มารับตำแหน่งครูใหญ่ และย้ายโรงเรียนมาอาศัยที่ศาลาการเปรียญ
วัดศรีคุณเมืองเป็นสถานที่เล่าเรียนพ.ศ. ๒๔๖๐ ย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีษะเกษเป็นสถานที่เล่าเรียน และจัดการเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ณ บริเวณที่เป็นสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายปัจจุบัน และจัดการเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๖๕ ย้ายสถานที่เรียนไปอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม)
พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร ณ บริเวณที่เป็นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๐๓ กรมวิสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ส่วนโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” นั้น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๓
โดยพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) ข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายให้จัดตั้งและเปิดสอนระดับประถมปีที่ ๑-๓ โดยใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคาทรงปั้นหยา บริเวณที่ตั้งของสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายปัจจุบัน โดยมีนายจันทร์ แสนคำศรีรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูน้อย ๒ คน คือ นางสาวอนงค์ สิริคันธานนท์ และ
นางสาวเฉลิม นาทะทัตต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียน “หนองคายวิทยาคาร” และโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๐ จัดการศึกษาเป็นสหศึกษา และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร”

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ประวัติโรงเรียน