อาคารเรียน

อาคารเรียน   โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๓
 อาคาร ๔  อาคาร ๕  อาคาร ๖
   อาคาร  ๗  

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน อาคารสถานที่ อาคารเรียน