เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท นางปราณี ปัทมสนธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เขียนโดย Super User 973
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชุดที่ 1 คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน เขียนโดย Super User 25212
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 3825
เอกสารประกอบกิจกรรมยุวกาชาด เรื่องพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด เขียนโดย Super User 10746
รายงานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 2694
ผลการประเมินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย เขียนโดย Super User 1214
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เขียนโดย Super User 939

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ