เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบกิจกรรมยุวกาชาด เรื่องพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด

เอกสารประกอบกิจกรรมยุวกาชาด เรื่องพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด

โดย นางสาวรัชนี   จินตะเวช ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้นำยุวกาชาด  กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบกิจกรรมยุวกาชาด เรื่องพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด