ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน กันยายน 2565 เขียนโดย Super User 78
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน สิงหาคม 2565 เขียนโดย Super User 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2565 เขียนโดย Super User 60
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User 69
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 81
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน เมษายน 2565 เขียนโดย Super User 70
ระเบียบโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 299
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการมอบตัวใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 1988
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 1399
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 1943

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป