คำสั่งโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 327 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำห้อง ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 3885
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 486
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนเรียน เขียนโดย Super User 442
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ ๒๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำโรงเรียน เขียนโดย Super User 553
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 194 /2563 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน เขียนโดย Super User 962
คําสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําห้อง ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 1899
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 2083
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน เขียนโดย Super User 1950
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย Super User 1542
คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป (World-class Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย Super User 1249

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงเรียน